lesson7_2

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Paradeigmata gemisma listas me arithmous pou paragontai apo arithmitiki seira
@authors: geokoutsiouri katkaranikola stkarlos
"""

l = [1]
for i in range(1,11):
  x = 3 * l[-1] + 6 ** i
  l.append(x)
  print l
  
s = 0  
for i in range(0,len(l)):
  s = s + l[i]
print s

#diaforetika print sum(l)

m = []
for i in range(0,len(l)):
 m.append(2*l[i])

print l
print m

 

Posted in Uncategorized