lesson7_1

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Paradeigmata amintikou programmatismou
@authors: geokoutsiouri katkaranikola stkarlos
"""

this_year = 2016

year = raw_input('dose imerominia gennisis...')
year = int(year)

while ((this_year-year )<18 or (this_year-year)>100):
  print 'lathos ilikia'
  year = raw_input('ksanadose sosti ilikia...')
  year = int(year)

print '##############################################'  
password = raw_input('dose kodika me proto gramma A or B...')

while ((password[0] != 'A') and (password[0]!= 'B')):
  print 'lathos dedomena'
  password = raw_input('ksanadose eisodo...')
  
print '##############################################'   
code = raw_input('dose code me akrivos ena ! kai akrivos ena @...')

while ((code.count('!') != 1) or (code.count('@') != 1)):
  print 'lathos!!!give code again'
  code = raw_input('dose ksana kodiko...')

 

Posted in Uncategorized