lesson6_1

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Amintikos programmatismos gia plithos stoixeion 
entos enos password
@authors: geokoutsiouri katkaranikola stkarlos
"""
c = 0
a = '!=@' #stoixeia anazitisis
password = raw_input('dose kodiko: ')
for i in range(0,len(password)):
  if password[i] in a:
    c = c+1
    
while password.count('#') == 0 or c>=2:
  print 'wrong! you should use at least one # and no more than one of !=@'
  password = raw_input('ksanadose kodiko: ')
  c = 0
  for i in range(0,len(password)):
    if password[i] in a:
      c = c+1

 

Posted in Uncategorized