lesson2_2

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Use of if
@authors: geokoutsiouri katkaranikola stkarlos
"""
a = raw_input('dose enan arithmo: ')
a = int(a)

if a == 0:   #a == 0 einai ipoperiptosi ton zigon kai prepei na eksetastei prin to a % 2 == 0
    print 'zero is given'
elif (a % 2 == 0):
    print 'zigos'
else:
    print 'perittos'
    
#here i am out from if 
print 'telos askisis epilogis'

  

Posted in Uncategorized