aa1_intro

% lab1 - ex1
clear all
home
disp('lab1 - ex1')
A = [0 4 ; 5 2]

disp('dimourgo ton pinaka magiko tetragono me diastash 3')
C = magic(3)

% euresh megistou stoixeiou
M = max(max(C))

% ipologismos anastrofou pinaka
C_T = C'

% ipologismos antistrofoy pinaka
C_inv = inv(C)

% diafaneia 3 mathima 1

A = [ 1 1 2; 2 2 3; 1 -1 0]
B = [ 3 5 5];
B = B'
x = A\B

% diafora aplon prakeson me dot prakseis
disp('aplh ipsosi')
A1 = A^2

disp('dot ipsosi')
A2 = A.^2

 

Posted in Uncategorized